ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέμπη Ελληνικά Προϊόντα Γάλακτος

Τέμπη Ελληνικά Προϊόντα Γάλακτος
Μακρυχώρι Λάρισας, Λάρισα
Τ.Κ. 40006
Τηλ. +30 24950 23916
Fax: +30 24950 23019

Email: info@tempi.gr