ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΓΑΛΑ 2.8%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΓΑΛΑ 2.8%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΓΑΛΑ 2.8%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΓΑΛΑ 2.8%

Με κατσικίσιο γάλα της περιοχής μας που συλλέγεται καθημερινά από πιστοποιημένες βιολογικά κτηνοτροφικές μονάδες. Ευεργετικό και άοσμο

Συσκευασίες

1lt

pet

ΑΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ